ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò”

32 Comments »

 1. […] ra, các nhà khoa học Việt Nam cũng đã phát hiện một số hành động bất thường của Công ty Google, công ty cung cấp các dịch vụ internet hàng đầu trên thế giới. Trong phiên bản […]

 2. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 3. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 4. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 5. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 6. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 7. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 8. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 9. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 10. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 11. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” […]

 12. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 13. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 14. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 15. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 16. […] ThanhNien: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” (utvle.wordpress.com) […]

 17. […] Một thiệt hại dễ hình dung nhất mà cách ghi chú này gây ra, đó là: sau khi đọc thông tin này, các độc giả (bên ngoài Việt Nam và Trung Quốc) muốn đi du lịch thác Bản Giốc sẽ đăng ký qua đường Trung Quốc, chứ không phải Việt Nam. ———– Các bác quan tâm những vấn đề tương tự, xin đọc bài của Tiến sĩ Lê Văn Út về đường lưỡi bò trên Google Maps tiếng Hoa được đăng trên Thanh Niên hoặc bài trên trang của bác Út. […]

 18. 26
  531 lời bình Says:

  Mới đây mà trên Yahoo đã có “531 lời bình” về Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò”

  http://vn.news.yahoo.com/google-maps-c%E1%BA%A7n-g%E1%BB%A1-b%E1%BB%8F-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%C6%B0%E1%BB%A1i-b%C3%B2-234018250.html

  Khiếp wá 😉

 19. […] Các bác quan tâm những vấn đề tương tự, xin đọc bài của Tiến sĩ Lê Văn Út về đường lưỡi bò trên Google Maps tiếng Hoa được đăng trên Thanh Niên hoặc bài trên trang của bác Út. […]

 20. […] đường lưỡi bò trên Google Maps tiếng Hoa được đăng trên Thanh Niên hoặc bài trên trang của bác Út. Mr.Do http://blogmrdo.blogspot.com/2011/10/thac-ban-gioc.html * Google Maps cần gỡ bỏ […]

 21. […] có thể xem là tin vui: Tin vui số 1: Một bản dịch tiếng Anh liên quan đến bài Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” đã xuất hiện: Google Maps again falsely depicts Vietnamese territory as China’s: […]

 22. […] Một thiệt hại dễ hình dung nhất mà cách ghi chú này gây ra, đó là: sau khi đọc thông tin này, những độc giả muốn đi thăm thác Bản Giốc sẽ đăng ký qua đường Trung Quốc, chứ không phải Việt Nam. ———– Các bác quan tâm những vấn đề tương tự, xin đọc bài của Tiến sĩ Lê Văn Út về đường lưỡi bò trên Google Maps tiếng Hoa được đăng trên Thanh Niên hoặc bài trên trang của bác Út. […]

 23. […] Một thiệt hại dễ hình dung nhất mà cách ghi chú này gây ra, đó là: sau khi đọc thông tin này, những độc giả muốn đi thăm thác Bản Giốc sẽ đăng ký qua đường Trung Quốc, chứ không phải Việt Nam. ———– Các bác quan tâm những vấn đề tương tự, xin đọc bài của Tiến sĩ Lê Văn Út về đường lưỡi bò trên Google Maps tiếng Hoa được đăng trên Thanh Niên hoặc bài trên trang của bác Út […]

 24. […] Lưu ý: Bản thu gọn của bài này đã được đăng trên  Thanh Niên: Google Maps cần gỡ bỏ “đường lưỡi bò” […]


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: