Archive for October 14th, 2011

Trang Wiki tổng hợp thông tin về việc làm phản khoa học của New 7 Wonders

October 14, 2011

Read the rest of this entry »

UNESCO khẳng định không liên quan đến cuộc vận động “7 kỳ quan mới của thế giới”

October 14, 2011

Read the rest of this entry »

TQ lớn tiếng “phải ngưng thỏa thuận thăm dò dầu khí Việt – Ấn” và đe dọa sẽ tiếp tục đâm – cắt – ủi?

October 14, 2011

Read the rest of this entry »

Phải đứng trên những tranh chấp nhỏ nhặt và đừng bao giờ hạ mình thấp ngang hàng với đám nhảm nhí

October 14, 2011

Read the rest of this entry »

Nhật báo Nhân dân TQ chửi Việt Nam là kẻ nuốt lời?

October 14, 2011

Read the rest of this entry »

%d bloggers like this: