Archive for the ‘ThS & TS quốc tế’ Category

Gates Cambridge Scholarships for International Students

December 14, 2016

Gates Cambridge Scholarships for International Students

Read the rest of this entry »

Westminster Vice-Chancellor’s Scholarships for Developing Country Students

December 14, 2016

Westminster Vice-Chancellor’s Scholarships for Developing Country Students

Read the rest of this entry »

Thông báo

October 21, 2011

Read the rest of this entry »

Học bổng Thạc Sỹ

September 14, 2011

Dành tặng các bạn sinh viên Việt Nam. Hãy xem các chương trình học bổng được post dưới dạng các comments. Chúc may mắn.

Học bổng Tiến Sỹ

September 14, 2011

Dành tặng các bạn sinh viên Việt Nam. Hãy xem các chương trình học bổng được post dưới dạng các comments. Chúc may mắn.

Phương pháp viết hồ sơ xin học bổng, dự án

September 12, 2011

Hội thảo về “Phương pháp viết hồ sơ xin học bổng, dự án”

Vào lúc bốn giờ chiều ngày mười ba tháng chín năm nay, có một hội thảo cấp địa phương do bộ môn Toán tổ chức với chủ đề “Phương pháp viết hồ sơ xin học bổng, dự án”.

Địa điểm: Phòng em mờ hai không ba, Bộ Môn Toán, Đại Học Oulu

Nội dung: 3 thuyết trình + thảo luận

3 bài thuyết trình gồm: (1) xếp hạng tạp chí khoa học của Phần Lan (do một nữ giáo sư thuộc thành viên của hội đồng quốc gia xếp hạng tạp chí khoa học trình bày), (2) Cách trình bày một si vi khoa học (do UVL trình bày), (3) Cách viết một kế hoạch nghiên cứu (do ông giáo sư phụ trách đào tạo tiến sỹ trình bày).

Đối tượng tham dự: không giới hạn

Mời các bạn sinh viên phe ta đang ở Oulu đến dự , nhất là các bạn có nguyện vọng xin học bổng hoặc xin làm tiến sỹ trong thời gian tới.

%d bloggers like this: