Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge

*************************

Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge

Hôm nay, nhân đọc ý kiến của một bác hiện là giáo sư tại một đại học ở Việt Nam, giải thích tại sao Việt Nam chưa có hay có rất ít công trình khoa học liên quan đến chủ quyền biển đảo của Việt Nam. Trong khi đó, nhóm hơn một trăm tri thức Việt thì đang miệt mài tố cáo TQ gian xảo tuyên truyền đường lưỡi bò phi pháp trong các ấn phẩm khoa học của họ trên các tạp chí quốc tế.

Tự nhiên tôi cảm thấy buồn nên tra thử trong Web of Knowledge, nơi thống kê và xếp hạng hàng ngàn tạp chí khoa học trên thế giới. Kết quả như sau:

 • Khóa “Spratly” (Trường Sa), tôi thấy có 27 bài từ các nước Malaysia, Taiwan, USA, Australia, France, England, Philippines, và Canada.
 • Khóa “Nansha (Spratly) Islands” có 1 bài của tác giả TQ trên tạp chí của TQ
 • Khóa “Nansha Islands” có 20 bài: 19 bài từ TQ, 01 từ Đài Loan (khiếp quá! – Nansha tức Nam Sa là “sản phẩm” ngang ngược của TQ)

Chưa thấy bài nào từ Việt Nam. Đúng là buồn thật.

Tuy nhiên,  TS. Dương Danh Huy có cho biết thật ra cũng có công bố từ Việt Nam liên đến đường lưỡi bò phi pháp và tranh chấp biển Đông:

 1. Nguyen Dang Thang; Nguyen Hong ThaoChina’s nine-dotted lines in the South China sea: the 2011 exchange of diplomatic notesOcean Development & International Law (accepted)
 2. Nguyen Hong Thao; Ramses Amer: A new legal arrangement for the South China Sea?, Ocean Development & International Law,  40:333–349, 2009

Tạp chí Ocean Development & International Law là một tạp chí ISI. Các tạp chí ISI thường có số lượng người đọc nhiều hơn.

Do tiêu đề  bài thứ 2 không nói trực tiếp “Spratly” nên không có trong các nhóm các bài tôi tìm, còn bài thứ 1 mới được nhận đăng nên đương nhiên chưa có trong Web of Knowledge. Tôi cho đây là điều đáng mừng, mặc dù như thế là còn quá khiêm tốn so với tiềm năng của Việt Nam.

Nếu các nhà khoa học Việt Nam gửi công bố của họ đến các tạp chí ISI thì sẽ có nhiều người quan tâm hơn. Tạp chí ISI được chia thành các nhóm như:

 1. SCI: Science Citation Index
 2. SCIE: Science Citation Index Expanded
 3.  SSCI: Social Sciences Citation Index
 4. AHCI: Arts and Humanities Citation Index

Tôi cho rằng nếu có nhiều công trình nghiên cứu liên quan đến chủ quyền biển đảo từ Việt Nam xuất hiện trên các tạp chí quốc tế uy tín thì sẽ rất thuận lợi cho Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền.

Hy vọng những người đang làm nghiên cứu về Lịch sử, Địa lý, Tài Nguyên-Môi Trường và Luật tại Việt Nam lưu tâm hơn về vấn đề này.

Bản thu gọn của bài này đã được đăng trên Khoa học và Đời sống (Bee).

———–

TS. Lê Văn Út, ĐH Oulu, Phần Lan

https://utvle.wordpress.com/

http://cc.oulu.fi/~levanut/

———— 27 bài với key “Spratly” ————

Title: What are the Spratly Islands?
Author(s): Hutchison Charles S.; Vijayan V. R.
Source: JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES  Volume: 39   Issue: 5   Pages: 371-385   DOI: 10.1016/j.jseaes.2010.04.013   Published: OCT 9 2010
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  2.

Title: Toward Establishing a Spratly Islands International Marine Peace Park: Ecological Importance and Supportive Collaborative Activities with an Emphasis on the Role of Taiwan
Author(s): Hu Nien-Tsu Alfred
Source: OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW  Volume: 41   Issue: 3   Pages: 281-314   Article Number: PII 925745064   DOI: 10.1080/00908320.2010.499303   Published: 2010
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  3.

Title: Modern microbialites and their environmental significance, Meiji reef atoll, Nansha (Spratly) Islands, South China Sea
Author(s): Shen JianWei; Wang Yue
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES  Volume: 51   Issue: 4   Pages: 608-617   DOI: 10.1007/s11430-008-0035-2   Published: APR 2008
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  4.

Title: The potential marine pollution threat from oil and gas development activities in the disputed South China Sea/Spratly area: A role that Taiwan can play
Author(s): Song Yann-Huei
Source: OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW  Volume: 39   Issue: 2   Pages: 150-177   DOI: 10.1080/00908320802013768   Published: APR-JUN 2008
Times Cited: 3 (from Web of Science)
[ View abstract ]  5.

Title: Satellite remote sensing of spratly islands using SAR
Author(s): Hsu M. -K.; Liu A. K.; Zhao Y.; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF REMOTE SENSING  Volume: 29   Issue: 21   Pages: 6427-6436   DOI: 10.1080/01431160802175405   Published: 2008
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  6.

Title: Chinese acquisition of the spratly archipelago and its implications for the future
Author(s): Senese PD
Source: CONFLICT MANAGEMENT AND PEACE SCIENCE  Volume: 22   Issue: 1   Pages: 79-94   DOI: 10.1080/07388940590915336   Published: SPR 2005
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  7.

Title: Unwanted entanglement: The Philippines’ spratly policy as a case study in conflict enhancement?
Author(s): Austin G
Source: SECURITY DIALOGUE  Volume: 34   Issue: 1   Pages: 41-54   DOI: 10.1177/09670106030341005   Published: MAR 2003
Times Cited: 5 (from Web of Science)
[ View abstract ]  8.

Title: Chinese response to the General Government of French Indochina’s occupation of the Spratly Islands in 1933
Author(s): Chen HC
Source: GUERRES MONDIALES ET CONFLITS CONTEMPORAINS  Issue: 199   Pages: 5-24   Published: JUL 2001
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  9.

Title: A Pleistocene paleoceanographic record from the north slope of the Spratly Islands, southern South China Sea
Author(s): Shyu JP; Chen MP; Shieh YT; et al.
Source: MARINE MICROPALEONTOLOGY  Volume: 42   Issue: 1-2   Pages: 61-93   DOI: 10.1016/S0377-8398(01)00009-3   Published: MAY 2001
Times Cited: 7 (from Web of Science)
[ View abstract ]  10.

Title: The PRC’s South China Sea policy and strategies of occupation in the Paracel and Spratly Islands
Author(s): Chen HY
Source: ISSUES & STUDIES  Volume: 36   Issue: 4   Pages: 95-131   Published: JUL-AUG 2000
Times Cited: 2 (from Web of Science)
[ View abstract ]
Title: Comment on documents claiming Vietnamese sovereignty over the Spratly and Paracel Islands
Author(s): Chen HY
Source: ISSUES & STUDIES  Volume: 35   Issue: 4   Pages: 149-185   Published: JUL-AUG 1999
Times Cited: 1 (from Web of Science)
12.

Title: A graphical description of the Spratly islands and an account of hydrographic surveys amongst those islands
Author(s): Leifer M
Source: CHINA QUARTERLY  Issue: 153   Pages: 167-168   Published: MAR 1998
Times Cited: 0 (from Web of Science)
13.

Title: The Spratly islands dispute: Who’s on first?
Author(s): Leifer M
Source: CHINA QUARTERLY  Issue: 153   Pages: 167-168   Published: MAR 1998
Times Cited: 0 (from Web of Science)
14.

Title: Freeze the tropical seas – An ice-cool prescription for the burning Spratly issues!
Author(s): Sun KM
Source: MARINE POLICY  Volume: 20   Issue: 3   Pages: 199-208   DOI: 10.1016/0308-597X(96)00010-3   Published: MAY 1996
Times Cited: 2 (from Web of Science)
[ View abstract ]  15.

Title: TUG-OF-WAR OVER THE SPRATLY-ISLANDS
Author(s): MAKINDA SM
Source: INTERNATIONALE POLITIK  Volume: 50   Issue: 10   Pages: 16-22   Published: OCT 1995
Times Cited: 0 (from Web of Science)
16.

Title: BEIJING POLICIES TOWARD SOUTHEAST-ASIA AND THE SPRATLY ISLANDS IN THE POST-COLD-WAR ERA
Author(s): YEE HS
Source: ISSUES & STUDIES  Volume: 31   Issue: 7   Pages: 46-65   Published: JUL 1995
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  17.

Title: MONITORING OF ENVIRONMENTAL RADIATION ON THE SPRATLY ISLETS IN THE SOUTH CHINA SEA
Author(s): CHUNG C; CHEN CY; WEI YY; et al.
Source: JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY-ARTICLES  Volume: 194   Issue: 2   Pages: 291-296   DOI: 10.1007/BF02038426   Published: JUL 1995
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  18.

Title: THE ROC POLICY ON THE SPRATLY ISLANDS
Author(s): CHEN HY
Source: ISSUES & STUDIES  Volume: 31   Issue: 6   Pages: 130-132   Published: JUN 1995
Times Cited: 0 (from Web of Science)
19.

Title: CHINA SPRATLY POLICY – WITH SPECIAL REFERENCE TO THE PHILIPPINES AND MALAYSIA
Author(s): JIE C
Source: ASIAN SURVEY  Volume: 34   Issue: 10   Pages: 893-903   DOI: 10.1525/as.1994.34.10.00p0432x   Published: OCT 1994
Times Cited: 3 (from Web of Science)
20.

Title: SPRATLY ARCHIPELAGO DISPUTE – IS THE QUESTION OF SOVEREIGNTY STILL RELEVANT
Author(s): VALERO GMC
Source: MARINE POLICY  Volume: 18   Issue: 4   Pages: 314-344   DOI: 10.1016/0308-597X(94)90046-9   Published: JUL 1994
Times Cited: 6 (from Web of Science)
[ View abstract ]
Title: SOUTH CHINA SEA – THE SPRATLY AND PARACEL-ISLANDS DISPUTE
Author(s): HINDLEY M; BRIDGE J
Source: WORLD TODAY  Volume: 50   Issue: 6   Pages: 109-112   Published: JUN 1994
Times Cited: 0 (from Web of Science)
22.

Title: THE SPRATLY ISLANDS – A MARINE PARK
Author(s): MCMANUS JW
Source: AMBIO  Volume: 23   Issue: 3   Pages: 181-186   Published: MAY 1994
Times Cited: 24 (from Web of Science)
[ View abstract ]  23.

Title: THE SPRATLY-ISLANDS – A STUDY ON THE LIMITATIONS OF INTERNATIONAL-LAW – HALLERTROST,R
Author(s): GREEN LC
Source: PACIFIC AFFAIRS  Volume: 65   Issue: 4   Pages: 591-592   Published: WIN 1993
Times Cited: 0 (from Web of Science)
24.

Title: THE PEOPLES-REPUBLIC-OF-CHINA AND THE USE OF INTERNATIONAL-LAW IN THE SPRATLY ISLANDS DISPUTE
Author(s): BENNETT M
Source: STANFORD JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW  Volume: 28   Issue: 2   Pages: 425-450   Published: SPR 1992
Times Cited: 4 (from Web of Science)
25.

Title: THE SPRATLY STORY – DJ6SI
Author(s): WHITE E
Source: QST  Volume: 67   Issue: 9   Pages: 69-70   Published: 1983
Times Cited: 0 (from Web of Science)
26.

Title: SPRATLY ISLANDS AND LAW OF SEA – DANGEROUS GROUND FOR ASIAN PEACE
Author(s): KATCHEN MH
Source: ASIAN SURVEY  Volume: 17   Issue: 12   Pages: 1167-1181   DOI: 10.1525/as.1977.17.12.01p03633   Published: 1977
Times Cited: 6 (from Web of Science)
27.

Title: LEGAL STATUS OF PARACEL AND SPRATLY ISLANDS
Author(s): CHIU H; PARK CH
Source: OCEAN DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL LAW  Volume: 3   Issue: 1   Pages: 1-28   Published: 1975
Times Cited: 11 (from Web of Science)

———– 01 bài với khoá “Nansha (Spratly) Islands” ———–

Title: Modern microbialites and their environmental significance, Meiji reef atoll, Nansha (Spratly) Islands, South China Sea
Author(s): Shen JianWei; Wang Yue
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES  Volume: 51   Issue: 4   Pages: 608-617   DOI: 10.1007/s11430-008-0035-2   Published: APR 2008
Times Cited: 1 (from Web of Science)
Full text availability View full text from the publisher Springer Verlag [ View the abstractView abstract ]

———– 20 bài với khoá “Nansha Islands” ———–

Title: Engineering characteristics of the calcareous sand in Nansha Islands, South China Sea
Author(s): Wang Xin-Zhi; Jiao Yu-Yong; Wang Ren; et al.
Source: ENGINEERING GEOLOGY  Volume: 120   Issue: 1-4   Pages: 40-47   DOI: 10.1016/j.enggeo.2011.03.011   Published: JUN 10 2011
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  2.

Title: Assessment of coral bleaching using symbiotic zooxanthellae density and satellite remote sensing data in the Nansha Islands, South China Sea
Author(s): Li Shu; Yu KeFu; Chen TianRan; et al.
Source: CHINESE SCIENCE BULLETIN  Volume: 56   Issue: 10   Pages: 1031-1037   DOI: 10.1007/s11434-011-4390-6   Published: APR 2011
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  3.

Title: Occurrence of brackish water phytoplankton species at a closed coral reef in Nansha Islands, South China Sea
Author(s): Shen Ping-Ping; Tan Ye-Hui; Huang Liang-Min; et al.
Source: MARINE POLLUTION BULLETIN  Volume: 60   Issue: 10   Pages: 1718-1725   DOI: 10.1016/j.marpolbul.2010.06.028   Published: OCT 2010
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  4.

Title: Streptomyces nanshensis sp nov., isolated from the Nansha Islands in the South China Sea
Author(s): Tian Xin-Peng; Zhang Yu-Qin; Li Qing-Xin; et al.
Source: INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY  Volume: 59   Pages: 745-749   DOI: 10.1099/ijs.0.003442-0   Published: APR 2009
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  5.

Title: Modern microbialites and their environmental significance, Meiji reef atoll, Nansha (Spratly) Islands, South China Sea
Author(s): Shen JianWei; Wang Yue
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES  Volume: 51   Issue: 4   Pages: 608-617   DOI: 10.1007/s11430-008-0035-2   Published: APR 2008
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  6.

Title: Spatial and temporal variations of zooplankton composition and quantity distribution in the upper waters around Nansha Islands
Author(s): Yin Jianqiang; Chen Qingchao; Zhang Guxian; et al.
Source: CHINESE SCIENCE BULLETIN  Volume: 51   Supplement: 2   Pages: 154-164   DOI: 10.1007/s11434-006-9154-7   Published: DEC 2006
Times Cited: 2 (from Web of Science)
[ View abstract ]  7.

Title: Spring upper warm water of the Nansha Islands sea area in the South China Sea and the numerical study on its dynamic mechanism
Author(s): Cai Shuqun; Long Xiaomin; Wang Sheng’an; et al.
Source: CHINESE SCIENCE BULLETIN  Volume: 51   Supplement: 2   Pages: 38-44   DOI: 10.1007/s11434-006-9038-x   Published: DEC 2006
Times Cited: 0 (from Web of Science)
[ View abstract ]  8.

Title: Restriction fragment length polymorphism analysis of large subunit rDNA of symbiotic dinoflagellates from scleractinian corals in the Zhubi Coral Reef of the Nansha Islands
Author(s): Huang H; Dong ZJ; Huang LM; et al.
Source: JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY  Volume: 48   Issue: 2   Pages: 148-152   DOI: 10.1111/j.1744-7909.2006.00148.x   Published: FEB 2006
Times Cited: 5 (from Web of Science)
[ View abstract ]  9.

Title: Dry climate near the Western Pacific Warm Pool: Pleistocene caliches of the Nansha Islands, South China Sea
Author(s): Gong SY; Mii HS; Wei KY; et al.
Source: PALAEOGEOGRAPHY PALAEOCLIMATOLOGY PALAEOECOLOGY  Volume: 226   Issue: 3-4   Pages: 205-213   DOI: 10.1016/j.palaeo.2005.05.012   Published: OCT 14 2005
Times Cited: 7 (from Web of Science)
[ View abstract ]  10.

Title: Genetic diversity of small eukaryotes from the coastal waters of Nansha Islands in China
Author(s): Yuan J; Chen MY; Shao P; et al.
Source: FEMS MICROBIOLOGY LETTERS  Volume: 240   Issue: 2   Pages: 163-170   DOI: 10.1016/j.femsle.2004.09.030   Published: NOV 15 2004
Times Cited: 20 (from Web of Science)
[ View abstract ]

11.

Title: Role of the Wan-Na fault system in the western Nansha Islands (southern South China Sea)
Author(s): Liu HL; Yan P; Zhang BY; et al.
Source: JOURNAL OF ASIAN EARTH SCIENCES  Volume: 23   Issue: 2   Pages: 221-233   DOI: 10.1016/S1367-9120(03)00121-4   Published: MAY 2004
Times Cited: 6 (from Web of Science)
[ View abstract ]  12.

Title: Dynamics of picoplankton in the Nansha Islands area of the South China Sea
Author(s): Yang YH; Jiao NZ
Source: ACTA OCEANOLOGICA SINICA  Volume: 23   Issue: 3   Pages: 493-504   Published: 2004
Times Cited: 2 (from Web of Science)
[ View abstract ]  13.

Title: High-resolution climate recorded in the delta C-13 of Porites lutea from Nansha Islands of China
Author(s): Yu KF; Liu TS; Chen TG; et al.
Source: PROGRESS IN NATURAL SCIENCE  Volume: 12   Issue: 4   Pages: 284-288   Published: APR 2002
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  14.

Title: The high-resolution climate recorded in the delta O-18 of Porites lutea from the Nansha Islands of China
Author(s): Yu KF; Chen TG; Huang DC; et al.
Source: CHINESE SCIENCE BULLETIN  Volume: 46   Issue: 24   Pages: 2097-2102   Published: DEC 2001
Times Cited: 9 (from Web of Science)
[ View abstract ]  15.

Title: Sedimentary records of black carbon in the sea area of the Nansha Islands since the last glaciation
Author(s): Jia GD; Peng PA; Sheng GY; et al.
Source: CHINESE SCIENCE BULLETIN  Volume: 45   Issue: 17   Pages: 1594-1598   DOI: 10.1007/BF02886220   Published: SEP 2000
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  16.

Title: Vertical transferring process of rare elements in coral reef lagoons of Nansha Islands, South China Sea
Author(s): Song JM; Li PC
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES  Volume: 41   Issue: 1   Pages: 42-48   DOI: 10.1007/BF02932419   Published: FEB 1998
Times Cited: 2 (from Web of Science)
[ View abstract ]  17.

Title: Microbiotas and environments of the Nansha Islands and adjacent sea
Author(s): Chen MH; Cai HM; Tu X; et al.
Source: CHINESE SCIENCE BULLETIN  Volume: 42   Issue: 20   Pages: 1729-1737   DOI: 10.1007/BF02882677   Published: OCT 1997
Times Cited: 1 (from Web of Science)
18.

Title: Carbon isotopic study of individual alcohol compounds in modern sediments from Nansha Islands sea area, China
Author(s): Duan Y; Wen QB; Zheng GD
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES  Volume: 40   Issue: 5   Pages: 491-495   DOI: 10.1007/BF02877614   Published: OCT 1997
Times Cited: 7 (from Web of Science)
[ View abstract ]  19.

Title: Elementary study of physical properties on surface sediments in Nansha Islands sea area
Author(s): Lu B
Source: SCIENCE IN CHINA SERIES D-EARTH SCIENCES  Volume: 40   Issue: 5   Pages: 547-552   DOI: 10.1007/BF02877622   Published: OCT 1997
Times Cited: 1 (from Web of Science)
[ View abstract ]  20.

Title: A preliminary archaeological survey of the Dongsha and Nansha Taiping Islands
Author(s): Chen CY
Source: BULLETIN OF THE INSTITUTE OF HISTORY AND PHILOLOGY ACADEMIA SINICA  Volume: 68   Pages: 449-&   Part: Part 2   Published: JUN 1997
Times Cited: 0 (from Web of Science)

26 Comments »

 1. […] cứu của TS. Nguyễn Hồng Thao (ĐHQG Hà Nội) thực hiện. Thống kê cho thấy đã có ít nhất 50 công trình trực tiếp về Hoàng Sa và Trường Sa trên các tạp chí quốc tế ISI, và trong số đó có khoảng một nửa là từ Trung […]

 2. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 3. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 4. […] về “chủ quyền” của họ đối với Hoàng Sa và Trường Sa tại các nước, (2) tăng cường công bố các bài viết, các bài báo khoa học trên các tạp chí, báo ti… về vấn đề này. Nghiêm trọng là TQ đã buộc các nhà khoa học của họ chèn […]

 5. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge(utvle.wordpress.com) […]

 6. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 7. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 8. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) Share this:TwitterFacebookLinkedInEmailPrintLike this:LikeBe the first to like this post. […]

 9. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 10. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 11. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge(utvle.wordpress.com) […]

 12. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 13. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 14. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 15. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 16. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 17. 19
  An Says:

  Thong cam nhe!
  O Vietnam neu viet cac bai noi ve chu de HS-TS deu bi bo tu. The thi thi ai con dam viet.


  ————–
  Trả lời: Cảm ơn bác đã cho ý kiến. Nhưng hình như nhận định của bác chưa chính xác. Bác vui lòng đọc lại thông tin trong bài viết. Có tác giả là người làm khoa học trong nước đó bác.

  Bác đọc bài này chưa: “Thử tìm công trình về Trường Sa trên tạp chí quốc tế”

  UVL

 18. […] Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (utvle.wordpress.com) […]

 19. […] Đông (NCBĐ). Một bài phân tích sâu, công phu, rất đáng đọc. – TS Lê Văn Út: Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (Blog Lê Văn Út). – Campuchia, Singapore thúc giục giải pháp hòa bình ở Biển […]

 20. […] Đông (NCBĐ). Một bài phân tích sâu, công phu, rất đáng đọc. – TS Lê Văn Út: Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (Blog Lê Văn Út). – Campuchia, Singapore thúc giục giải pháp hòa bình ở Biển […]

 21. […] Đông (NCBĐ). Một bài phân tích sâu, công phu, rất đáng đọc. – TS Lê Văn Út: Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (Blog Lê Văn Út). – Campuchia, Singapore thúc giục giải pháp hòa bình ở Biển […]

 22. 24
  khachquaduong Says:

  Bác nói ISI gồm SCI và SCIE là sai rồi nhé. SCI và SCIE chỉ dành cho những ngành khoa học tự nhiên thôi. Khoa học xã hội và nhân văn là SSCI và A&HSCI hay sao ấy
  ———————-

  Trả lời: Cảm ơn bác rất nhiều. Chưa hẳn bác à. Bác có thể tìm thấy nhiều tạp chí KHXH trong SCI, SCIE. Tôi đã bổ sung thêm thông tin. UVL

 23. 25
  Kichbu Says:

  Xin cám ơn tác giả!

 24. […] quan hệ ASEAN và Trung Quốc: Đa phương và Song phương (NCBĐ). – TS Lê Văn Út: Đã có ít nhất 48 công trình về Trường sa trong Web of Knowledge (Blog Lê Văn Út). – Campuchia, Singapore thúc giục giải pháp hòa bình ở Biển […]


RSS Feed for this entry

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: