Archive for September 12th, 2011

Phương pháp viết hồ sơ xin học bổng, dự án

September 12, 2011

Hội thảo về “Phương pháp viết hồ sơ xin học bổng, dự án”

Vào lúc bốn giờ chiều ngày mười ba tháng chín năm nay, có một hội thảo cấp địa phương do bộ môn Toán tổ chức với chủ đề “Phương pháp viết hồ sơ xin học bổng, dự án”.

Địa điểm: Phòng em mờ hai không ba, Bộ Môn Toán, Đại Học Oulu

Nội dung: 3 thuyết trình + thảo luận

3 bài thuyết trình gồm: (1) xếp hạng tạp chí khoa học của Phần Lan (do một nữ giáo sư thuộc thành viên của hội đồng quốc gia xếp hạng tạp chí khoa học trình bày), (2) Cách trình bày một si vi khoa học (do UVL trình bày), (3) Cách viết một kế hoạch nghiên cứu (do ông giáo sư phụ trách đào tạo tiến sỹ trình bày).

Đối tượng tham dự: không giới hạn

Mời các bạn sinh viên phe ta đang ở Oulu đến dự , nhất là các bạn có nguyện vọng xin học bổng hoặc xin làm tiến sỹ trong thời gian tới.

Advertisements
%d bloggers like this: